Op deze pagina zijn praktijken te vinden die zijn bijgeschoold door khbw en meedoen met het khbw programma. Daar kunt u een afspraak maken voor begeleiding.

Deze praktijken krijgen onze ondersteuning om maximaal in te zetten op voeding als medicijn om zo verlaging van de diabetesmedicatie te bewerkstelligen.